Lokala regler


Lokala regler

Norrfällsvikens GK

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutas för en specifik tävling.
Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.Out of  bounds (Regel 27)

Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar mellan hål 8 och hål 4
samt mellan hål 18 och hål 9 gäller endast vid spel av hål 8 respektive hål 18.
Vid spel av hål 4 och hål 9 är pinnarna oflyttbara hindrande föremål och spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 24-2.Vattenhinder (Regel 26)

Omarkerade diken och dammar i ruff är sidovattenhinder.
Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret.Sidovattenhinder hål 17 (Regel 26)

Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i vatten-/sidovattenhindret får spelare spel en annan boll provisoriskt enligt Regel 26-1.
Om den ursprungliga bollen hittas utanför hindret måste spelaren fortsätta med den.
Om den ursprung-liga bollen hittas i hindret får spelaren antingen spela på den ursprungliga bollen som den ligger
eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 26-1.
Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom de fem minuter som tillåts för sökande,
måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt. Sidovattenhindret på vänster sida är oändligt.Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som

    MUA.

b. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.

c. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är mark           

    under arbete.

d. Myrstackar är mark under arbete.

e. Område vars gräns definieras av vit eller blå sluten spraylinje är mark under

    arbete.

f. Dräneringar  täckta av singel på den finklippta delen av spelfältet är mark under

    arbete.


Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar


Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

a. Objekt identifierade med orange markering.

b. Alla avståndsmarkeringar, som visar avståndet till mitten av green samt nexttee-

    skyltar.


Oflyttbara hindrande föremål nära green (Regel 24-2)

Lättnad för störande inverkan av oflyttbara hindrande föremål får tas enligt Regel 24-2.
Därutöver får spelaren lättnad utan plikt för ett OHF som befinner sig i hans spellinje,
om bollen ligger utanför green och inte i ett hinder och OHF är på eller inom 2 klubblängder från green och inom 2 klubblängder från bollen.
Spelaren får då ta lättnad på följande sätt: Bollen skall lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg,
som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har OHF i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på green.
Bollen får rengöras när den lyfts.Bevattningsanläggning (Regel 24-2)

Flyttbara delar av bevattningsanläggningen såsom slangar, elkablar och tillhörande material är oflyttbara hindrande föremål.


Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare.
Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden,
som skulle kunna påverka hans spel ( tex nivåskillnader, vindstyrka, osv) bryter spelaren mot Regel 14-3.Organisk del av banan (Regel 13-1)

Alla vägar och stigars belagda ytor och sidor är en organisk del av banan.
Spelare måste spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar enligt Regel 28.Boll träffar ledningsstolpar/ledningstråd

Om en boll träffar en ledningsstolpe eller ledningstråd vid spel av hål 10 skall slaget inte räknas och spelaren måste spela en boll,
utan plikt, från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt regel 20-5.PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel: Förlorat hål, Slagspel: Två slag


Banmarkeringar:

Vit                    Out of bounds

Gul                  Vattenhinder

Röd                  Sidovattenhinder

Blå                   Mark under arbete (MUA)

Blå-vit              Mark under arbete – spel förbjudet

Orange             Oflyttbart hindrande föremål