Klubben

klubbenKlubben har en märklig historia. På 80-talet drog Djurgårdens förre hockeybas Bengt Broberg och gamla hockeystjärnan Björn Palmquist igång något som skulle bli en Country Club mitt i Höga Kusten, det område där landhöjningen efter inlandsisen varit så stor att Unesco år 2000 valde att föra in det på Världsarvslistan.

Golfklubben hette då Höga Kusten Golfklubb. Fram till 1997 drevs banan av olika privata intressenter på arrenderad mark. 1997 ombildades golfklubben under nytt namn Norrfällsvikens Golfklubb. Det är fiskeläget som gett namn åt klubben.

Samtidigt köpte klubben banan med tillhörande markområde av den tidigare ägaren till marken. Utbildad och kunnig personal med greenkeeper Lars Erik Forsman i spetsen anlitades och detta har gett mycket positivt resultat på banans kvalité.

Idag har vi mycket bra fairways, grästeen och utmärkta greener. Banans arkitekt Åke Persson har varit här och givit oss goda råd, som tillsammans med bankommitténs förslag, resulterat i en rad åtgärder som nu genomförts för att ytterligare förbättra banans standard.

Nordingrå är sten, skogen består av sten och våra skogsruffar är sten. Dessa förbättras nu undan för undan. Utsikten från flera av hålen utöver Bottenhavet och Ulvön är underbar och tillsammans med banans layout är vi idag stolta över att kunna erbjuda en utmanande, tuff och spännande golfrond.

Välkomna!