Information kring Städdag och Banöppning


Vi vet att många av er är rejält golfsugna och det blir ganska naturligt att det då flyger omkring en del rykten
och spekulationer kring vår öppningsdag. 

Vi vill därför klargöra att idag är ännu inget beslut taget, vare sig vad gäller städdag eller banöppning. 
Bankommittén kommer att hålla ett extrainsatt möte den 1/5 då ett definitivt beslut kommer att tas i samråd
med greenkeeper Lars-Erik Forsman. 

Siktet är inställt på att åtminstone kunna städa (och eventuellt öppna för spel) under Kristi himmelsfärds-helgen
men detta är absolut inte spikat. Allting beror på hur snabbt den snö som ligger kvar tinar och rinner undan,
någonting som fortfarande är väldigt svårbedömt. 

Håll utkik här på vår hemsida efter den 1:a maj, så får ni veta vad som kommer att gälla.