Nästa Greenkeeper


Greenkeeper-situationen


Som många av er säkert sett så har vi de senaste veckorna annonserat att vi söker efter en ny greenkeeper på klubben.
Vi förstår att många av er säkert har en hel del funderingar kring detta.
För att vara så transparanta som möjligt vill styrelsen kort redogöra för den process vi hittills haft för att hitta en ersättare till vår
Greenkeeper Lars-Erik ”Larsa” Forsman, som ju varit med oss sedan föreningens begynnelse.

I korthet så har ju ”Larsa” arbetat på vår golfbana ända sedan mitten av 1990-talet (innan vi ens blev Norrfällsvikens GK) men
efter nuvarande säsong är det alltså dags för honom att äntligen få möjligheten att gå ner något i varv och kanske
till och med pensionera sig. Som ni säkert förstår är det ju en ganska viktig övergång klubben står inför,
egentligen för första gången någonsin. Att hitta en lämplig lösning och ersättare efter en sådan lång period av stabilitet på posten tar naturligtvis tid.

Styrelsens arbete i frågan har under de senaste 2 åren bestått i att förbereda oss för den här oundvikliga övergångsperioden,
framförallt genom att vi har sökt efter en ny greenkeeper att rakt av axla manteln men vi har samtidigt diskuterat olika alternativa lösningar.

Styrelsen har bland annat gått igenom en hel del intresserade personer att direkt ta över Larsas post men alltså också diskuterat nya,
alternativa typer av lösningar. Det har bland annat tittats på säsongsbaserade lösningar, delade greenkeeper-ansvar och möjligheten
att kombinera greenkeeper-rollen med t.ex. pro/klubbchefs-rollen, men även många andra potentiella upplägg.

Nu har vi alltså beslutat att även annonsera lite bredare för att försöka säkerställa framtiden på greenkeeper-posten. Ännu har vi ingen
färdig lösning och håller än så länge många avenyer öppna, men styrelsen vill försäkra er medlemmar om att vi förstår vikten av denna
fråga och det alltså är någonting vi lägger ner ett stort arbete på att ordna. Vi har goda förhoppningar på en lyckad rekryteringsprocess
och vi kommer fortsätta att hålla er uppdaterade i frågan så snart vi har ny/relevant information att delge.


Lars-Erik ”Larsa” Forsman

Det blir naturligtvis en proper avtackning av Lars-Erik Forsman längre fram i tiden men kort kan vi säga att föreningen naturligtvis är
oerhört tacksam till "Larsa" för de oräkneliga timmar han lagt i vår banas utveckling alla dessa år. Ett arbete som ofta gjorts i det tysta
och som många gånger fått mer ris än ros, trots en överlag mycket positiv utveckling av anläggningen. För er som varit med i föreningen
länge har sett den succesiva utveckling som skett av banans standard, jämfört med när föreningen var i sin linda.
En utveckling som naturligtvis inte kunnat vara möjligt utan ”Larsas” ständiga närvaro och stadiga ledarskap. Tack för allt ”Larsa”!   //Styrelsen, Norrfällsvikens Golfklubb