Anmälan till Digitalt Årsmöte 7/2

 

Nu öppnar vi för anmälan till vårt stundande digitala årsmöte som alltså kommer att hållas:

Söndag 7 februari, klockan 13:00.

För att smidigt kunna fastställa mötets röstlängd behöver alla som vill delta på mötet föranmäla sig.

Denna anmälan sker mycket enkelt genom att ni fyller i NAMN och E-POST i det formulär som finns nedan.

Efter att anmälningstiden gått ut så kommer alla anmälda att få en inbjudan till mötet i sin inkort, i form av en länk.
Tillsammans med detta skickas även föredragningslista, övriga möteshandlingar och mer detaljerade instruktioner
kring hur mötet kommer att gå till. 

SISTA DAGEN för anmälan via formuläret är den 1 februari, vid senare anmälan kontakta då kansliet direkt,
antingen via telefon eller e-post.

Vi hoppas att många av er kan delta den 7/2 och att ni också blickar fram emot ett 2021 fyllt av golfande!

/Oskar och Styrelsen