Digitalt Vårmöte 2/3 - ANMÄL DIG HÄR!

Nytt för i år är som bekant att klubben nu arrangerar både ett höstmöte och ett vårmöte (årsmöte), detta beslutades vid vårt
senaste årsmöte i februari 2022. Vid Höstmötet den 29/11 avhandlades de kanske viktigaste frågorna då styrelsen valdes för det kommande
året och årsavgifter/budget för 2023 fastställdes. Vid detta kommande vårmöte behandlas istället huvudsakligen fjolårets årsredovisning
nu när den gjorts färdig, så för er som är intresserade av att se var vi landade efter 2022 är ni varmt välkomna.

Styrelsen kallar således till vårmöte den 3/2. Vi håller återigen mötet via Teams, likt höstmötet.

Torsdag 2 mars, klockan 18:00.

För att smidigt kunna fastställa mötets röstlängd behöver alla som vill delta på mötet föranmäla sig.

Denna anmälan sker mycket enkelt genom att ni fyller i NAMN och E-POST i det formulär som finns nedan.

Efter att anmälningstiden gått ut så kommer alla anmälda att få en inbjudan till mötet i sin inkorg, i form av en länk.
Tillsammans med detta skickas även föredragningslista, övriga möteshandlingar och mer detaljerade instruktioner
kring hur mötet kommer att gå till. 

SISTA DAGEN för anmälan via formuläret är den 23 februari, vid senare anmälan kontakta då kansliet direkt,
antingen via telefon eller e-post.

Vi hoppas att många av er kan delta och att vi hörs på mötet!

/Oskar och Styrelsen