Våra Kommittéer


Bankommittén

Ordförande: Lennart Fahlen

Tävlingskommittén
Ordförande: Lars Öhman

Damkommittén
Ordförande: Christina Garneij

Juniorkommittén
Ordförande: Niklas Gulliksson

Klubbhuskommittèn
Ordförande: Anders Nyberg

Seniorkommittén
Tillförordnat Ansvariga: Alf Wallberg & Björn Vik

Sponsringskommittén:
Ordförande: Anna-Lena Nyberg


Kommittéarbetet är både stimulerande och givande. Känner du dig intresserad?
Kontakta kansliet för kontaktinformation till de ansvariga respektive kommitté.