Våra Kommittéer


Bankommittén

Ordförande: Andreas Könberg

Tävlingskommittén
Ordförande: Lars Öhman

Damkommittén
Ordförande: Christina Garneij

Juniorkommittén
Ansvariga: Oskar Larsson, Sam Grant

Klubbhuskommittèn
Ordförande: Gösta Westberg

Seniorkommittén
Ansvariga: Alf Wallberg & Björn Vik

Sponsringskommittén:
Ordförande: Oskar Larsson

Medlemskommittén:
Ordförande: Hans Garneij

Regel- & HCP-kommittén:
Ansvariga: Oskar Larsson & Lennart Norlander


Kommittéarbetet är både stimulerande och givande. Känner du dig intresserad?
Kontakta kansliet för kontaktinformation till de ansvariga respektive kommitté.