Kommittéer 2018

Bankommittén
Ordförande: Lennart Fahlen

Tävlingskommittén
Ordförande: Lars Öhman

Damkommittén
Ordförande: Christina Garneij

Juniorkommittén
Ordförande: Niklas Gulliksson

Klubbhuskommittèn
Ordförande: Anders Nyberg

Seniorkommittén
Ordförande: Lars-Göran Rodling

Sponsringskommittén:
Ordförande: Anna-Lena Nyberg

HCP och Regel kommittén:
Ordförande: Sune Fröberg

Kommittéarbetet är både stimulerande och givande. Känner du dig intresserad? Kontakta någon av de ansvariga för den kommitté som passar just dig.