Verksamhetsmål

Norrfällsvikens golfklubb erbjuder trivsam och utmanande golf i Världsarvet Höga Kusten.

Mål 2020

1) Öka intäkterna till klubben. Detta åstadkommes genom:
Höjda medlemsavgifter
Fler sponsringsalternativ
Fler medlemmar
Översyn av div inkomstökningar via tävlingsverksamhet, medlemskap etc.


2) Utveckla banans kvalitet

Delmål:
Framtagande av utvecklingsplan 
Fortsatt intensivt arbete med grönytorna


3) Öka antalet medlemmar

Detta åstadkommes genom:

”Prova på” golf för skolor och idrottsföreningar
Uppföljning av nybörjarutbildningar
Medlemsvårdsarbete i dedikerad arbetsgrupp.