Verksamhetsmål

Norrfällsvikens golfklubb erbjuder trivsam och utmanande golf i Världsarvet Höga Kusten.

Mål 2017

1. Intäkter på minst samma nivå som 2016

2. Fortsatt utveckling av banans kvalitet och säkerhet.
    Under 2017 kommer åtgärder att vidtas för förbättring av fairways, utslagsplatser och greener.

3. Behålla nuvarande medlemmar samt rekrytera nya medlemmar.

4. Fortsatt utveckling av juniorverksamheten och tävlingsverksamheten.

5. Upprustning av kansliet, shop och toaletter. Fler husvagnsplatser. Uppsnyggning runt rangen
    och uppsättning av nya avståndstavlor på densamma. Planering för en nybyggnad av förråd
    och bagbodar.

6. Fortsätta att upprätthåll och utveckla vår kommunikation och service med medlemmar och
    greenfeegäster. Detta görs genom diverse kanaler, t.ex hemsida, Facebook och veckobrev.