Verksamhetsmål

Norrfällsvikens golfklubb erbjuder trivsam och utmanande golf i Världsarvet Höga Kusten.

Mål 2018

1. Intäkter på minst samma nivå som 2017

2. Fortsatt utveckling av banans kvalitet och säkerhet.
    Under 2018 kommer åtgärder att vidtas för förbättring av fairways, utslagsplatser och greener.
    (Prioritead handlingsplan från 2017 samt utarbetad genom synpunkter från bankonsulenten*
    och från de medlemsundersökningar som utförst år 2017)

3. Behålla nuvarande medlemmar samt rekrytera nya medlemmar.

4. Fortsatt utveckling av juniorverksamheten och tävlingsverksamheten.

5. Upprätthålla/utveckla en bra kommunikation och service med medlemmar och greenfeegäster.
    Via bland annat hemsida, sociala medier och veckobrev (mail -utskick).

6. Utredning kring en potentiell avsaltningsanläggning ska utföras.


*KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA BANKONSULENTENS RAPPORT