Verksamhetsmål

Norrfällsvikens golfklubb erbjuder trivsam och utmanande golf i Världsarvet Höga Kusten.

Verksamhetsmål 2023


1) Utveckla banans kvalitet

Bättre kvalitet på grönytorna genom bland annat:

-Fortsatt översyn av spridare och bevattningssystem
-Förbättrad maskinpark

2) Öka intäkterna till klubben.

Detta åstadkommes genom:

-Höjda medlemsavgifter
-Fler medlemmar
-Ökad greenfee-intäkt genom att höja greenfeeavfigt tillsammans med golfbanans spelstandard
och attraktionskraft. Förbättring av uppställningsområdet för husbilar och uppförande av en ny
servicebyggnad i anslutning till dessa.

3) Öka antalet medlemmar

Detta åstadkommes genom:

Mer ”Prova-på-golf” golf för bland annat skolor och idrottsföreningar
Uppföljning av nybörjarutbildningar (enkäter, telefonkontakt etc.)
Medlemsvårdsarbete