Föreningens Styrelse

Ordförande: Björn Eriksson
Vice ordförande: Stefan Granbäck
Sekreterare: Gösta Westberg
Ledamöter: Lars Öhman
  Per Larsson
  Karolina Rosdahl
  Jens Berglund
Suppleanter: Lars Johansson
   
Revisorer: Per Eriksson
  Kristina Uppling
Revisorssuppleant: Conny Eriksson
Ombud i ÅGF: Oskar Larsson
   
Valberedning: Anders Johansson
  Jonas Nyberg
  Christina Garneij