Föreningens Styrelse

Ordförande: Björn Eriksson
Vice ordförande: Per Larsson
Sekreterare: Gösta Westberg
Ledamöter: Lars Öhman
  Glenn Wiklund
  Karolina Rosdahl
  Jens Berglund
Suppleanter: Mari Persson
   
Revisorer: Per Eriksson
  Kristina Uppling
Revisorssuppleant: Conny Eriksson
Ombud i ÅGF: Oskar Larsson
   
Valberedning: Anders Johansson
  Jonas Nyberg
  Christina Garneij