Styrelse 2017

Ordförande: Mikael Ekholm
Vice ordförande: Lennart Fahlen
Sekreterare: Sune Fröberg
Ledamöter: Oskar Larsson
  Gösta Westberg
  Hans Garneij
  Stefan Granbäck
Suppleanter: Carina Vestin
  Ann-Katrin Eriksson
Revisorer: Lars-Göran Rodling
  Björn Vik
Revisorssuppleant: Jimmy Söderström
Ombud i ÅGF: Oskar Larsson
  Lennart Fahlen
Valberedning: Anders Johansson
  Conny Eriksson
  Anna-Lena Nyberg