Föreningens Styrelse

Ordförande: Hans Garneij
Vice ordförande: Lennart Fahlen
Sekreterare: Oskar Larsson
Ledamöter: Lars Öhman
  Gösta Westberg
  Carina Westin
  Stefan Granbäck
Suppleanter: Per Larsson
  Annika Blomqvist
Revisorer: Lars-Göran Rodling
  Björn Vik
Revisorssuppleant: Jonas Nyberg
Ombud i ÅGF: Oskar Larsson
  Lennart Fahlen
Valberedning: Anders Johansson
  Conny Eriksson
  Anna-Lena Nyberg