Föreningens Styrelse

Ordförande: Björn Eriksson
Vice ordförande: Lennart Fahlen
Sekreterare: Annika Blomqvist
Ledamöter: Lars Öhman
  Gösta Westberg
  Per Larsson
  Stefan Granbäck
Suppleanter: Lars Johansson
   
Revisorer: Lars-Göran Rodling
  Björn Vik
Revisorssuppleant: Jonas Nyberg
Ombud i ÅGF: Oskar Larsson
   
Valberedning: Anders Johansson
  Conny Eriksson
  Anna-Lena Nyberg