Vårmötet 24/3 - ANMÄL DIG HÄR!

Snart är det dags för klubbens Vårmöte som i år kommer att hållas "live" på klubben, sedan detta beslutats på Höstmötet i november.
Styrelsen för 2024 valdes in vid höstmötet och även årsavgifter och budget för nästa år fastställdes vid vårt föregående möte.
Vid vårmötet är huvudpunkten istället vår årsredovisning för 2023, dessutom kommer klubben att diplomeras för den utbildning
vi genomfört i Svenska Golfförbundets Vision 50/50-program och vår klubbrådgivare Lena Lindström kommer således på besök.

Styrelsen kallar alltså till vårmöte den 24/3. Vi kommer att ses i klubbens utbildningslokal intill klubbhuset.

Datum: 2023-03-24 Tid: 12:00 Plats: Norrfällsvikens GK

För att smidigt kunna fastställa mötets röstlängd behöver alla som vill delta på mötet föranmäla sig, detta är särskilt viktigt när vi nu ska ses på
plats. Om det visar sig att vi blir välditt många kan vi nämligen behöva byta lokal. Så se till att anmäla er senast 1 vecka innan mötet, gärna så snart
som möjligt. Anmälan görs genom att ni fyller i NAMN och E-POST i formuläret nedan. 

SISTA DAGEN för anmälan via formuläret är den 17 mars, vid senare anmälan kontakta då kansliet direkt,
antingen via telefon eller e-post.

Vi hoppas att många av er kan delta och att vi ses på mötet!

/Oskar och Styrelsen